Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om oss

OM OSS

Ravdol Reindeer herding er en familie bedrift som gir muligheten til en autentisk opplevelse av reindriftens hverdag med unike naturopplevelse i vinterkledd landskap. Ravdol Reindeer herding tilbyr våre gjester å besøke Ravdol siida, kulturellinnslag med fortellinger og joik. Vi skal tilby de kommende gjestene en ny opplevelse av reindriften i nærhold og samtidig opprettholde den verdifulle arven fra reindriften og videreføre tradisjoner.

Beliggenheten er ved Nattvann eller Idjajávri (på samisk), 22 km fra Karasjok sentrum og 53km eller 44min fra Lakselv, banak flyplass. Leiren til Ravdol Reindeer Herding ligger ikke langt i fra veien men langt nok at gjestene ikke hører trafikken, slik at gjestene får den freden naturen har å tilby.

488c1b_3c752ab6e92f4354859196c1651ffd64.jpg
488c1b_2f5edcae13094bb6851ba9969cd1128f.jpg
488c1b_8f7fe49250ff4fa9a26008e31fb002dd.jpg
488c1b_42611d42702f4fb7a7a9f724cff6d869.jpg
488c1b_e50d43a79587499389ff8c4b4596d0b7.jpg

 
 

Jon Mikkel Eira / mail@ravdolreindeerherding.com
Copyright © 2017 – Webdesign av Frisk Bris Studio