Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

488c1b_3c752ab6e92f4354859196c1651ffd64.jpg

Kveldstur

Aktiviteter

Sesongen vår går fra 16. Januar – 15. April

Pris: 1100 NOK

Dato: 01.10.19 – 14.02.20 kl 17-19
Dato: 15.02.20 – 15.04.20 kl 19-22
Tid: 3 timer
Transport fra riksveien til flokken, varm drikke og snacks

KVELDSTUR

Vi vil tilby det mest populære produktet som Nord-Norge har å by på. Nemlig jakten på nordlyset og en koselig kveld ute i naturen og i lavvuen. Her vil dere bli guidet inn til kjernen av vinterbeitet til reinsdyrene. Her er det god utsikt over både vidda og skogsområder. Turen passer også for de som ønsker en avslappet kveld ute i lavvu.


Jon Mikkel Eira / mail@ravdolreindeerherding.com
Copyright © 2017 – Webdesign av Frisk Bris Studio