Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

488c1b_90a0e76ce22a479c88209a11394071b2.jpg

Hjem

 

Har du noen gang ønsket deg en autentisk opplevelse av reindriftens hverdag i et vilt og vinterkledd landskap?

Vi i Ravdol Reindeer Herding tilbyr våre gjester besøk i Ravdol siida, fortellinger om den samiske kulturen og reindriften, tradisjonell joik og selvfølgelig varm samisk mat og drikke.

Vi tilbyr gjestene en ny opplevelse av reindriften på nært hold og gir samtidig gjestene innsyn i den verdifulle arven fra reindriften.

 

Vår far Johan Mathis og simlen har dypt øyenkontakt.
Foto: Liv Engholm / Turgleder.com


KONTAKT OSS

 
For- og etternavn

Jon Mikkel Eira / mail@ravdolreindeerherding.com
Ravdol Reindeer Herding © 2018 · Webdesign av Frisk Bris Studio