Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

488c1b_cc9bd0ca5fad42428256d7202d203dfd.jpg

Dagstur

Aktiviteter

Sesongen vår går fra 16. Januar 2017 – 15. April 2017

Pris: 1800 NOK

Dato: 01.02.20 – 15.04.20 Drop-in 01.01.20 - 31.01.20
Tid: 4 timer
Transport fra riksveien til flokken, lunsj og varm drikke

En dags tur til flokken

På denne turen vil vi vise frem dere den tradisjonelle lavvuen, historien rundt den og introdusere dere for reinflokken. Her vil du komme i nærkontakt med reinene i Ravdol Siida og om du ønsker så kan du prøve å fange rein med lasso som er et av reindriftsutøvernes redskaper. Plikten som gjeter er å se til dyrene, se til beite forhold er gode, samle inn rein som går ut av flokken og se opp for rovdyr. I lavvuen vil dere få servert varm lunsj og drikke, tradisjonell joik og historier fra reindriften. 


Jon Mikkel Eira / mail@ravdolreindeerherding.com
Copyright © 2017 – Webdesign av Frisk Bris Studio